Κατηγορία - Ασφαλέστερα ταξίδια

Έκτακτες ειδήσεις, πληροφορίες και ανακοινώσεις για θέματα που περιλαμβάνουν ασφάλεια και ασφάλεια στο ταξίδι. Σε συνεργασία με το σύστημα ταχείας απόκρισης του SaferTourism, οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν επίσημες δηλώσεις, συμβουλές και ειδοποιήσεις.

Ενημερώσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αποστολές διάσωσης και κυβερνητικές δραστηριότητες.

Περισσότερα για να υποβάλετε συμβουλές ειδήσεων.
Περισσότερα για να μάθετε πώς να αποκρίνετε, να αποτρέψετε και να διασφαλίσετε την ταξιδιωτική ασφάλεια.