Κατηγορία - Αφρικανικό Συμβούλιο Τουρισμού

Τα νέα και οι ενημερώσεις σχετίζονται με τα μέλη του Συμβούλιο τουρισμού της Αφρικής.  
Αυτό που είναι σημαντικό για την αφρικανική βιομηχανία ταξιδιού και τουρισμού.
Καθιστώντας την Αφρική τον προορισμό επιλογής για τους διεθνείς επισκέπτες.

Οι επίσημες ειδήσεις του Συμβουλίου Τουρισμού της Αφρικής.