Κατηγορία - Ταξιδιωτικές ειδήσεις στην Αυστρία

Η Αυστρία, επίσημα η Δημοκρατία της Αυστρίας, είναι μια χερσαία χώρα στην Κεντρική Ευρώπη που αποτελείται από εννέα ομοσπονδιακά κράτη, μία εκ των οποίων είναι η Βιέννη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας και η μεγαλύτερη πόλη της. Η Αυστρία καταλαμβάνει έκταση 83,879 km² και έχει πληθυσμό περίπου 9 εκατομμυρίων ανθρώπων.

>