Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη συγχώνευση της Lufthansa-ITA Airways

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη συγχώνευση της Lufthansa-ITA Airways
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη συγχώνευση της Lufthansa-ITA Airways

Η Lufthansa θα αποκτήσει το 41% ​​της ITA Airways από τη μέτοχο MEF μέσω αύξησης κεφαλαίου 325 εκατ. ευρώ, σε δεύτερη φάση θα το αυξήσει στο 100% έως το 2033, για συνολική επένδυση 829 εκατ. ευρώ.

Η Ευρώπη έδωσε το πράσινο φως για το προτεινόμενο συγχώνευση μεταξύ της ITA Airways και της Lufthansa. Η επιβεβαίωση ήρθε από τον Ιταλό Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (MEF), Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μαζί με τον Πρόεδρο της ITA Airways, Antonino Turicchi, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lufthansa, Carsten Spohr.

«Σήμερα κλείνουμε την ιστορική, μακροχρόνια υπόθεση», είπε ο Τζορτζέτι.

«Ήταν ένας προβληματικός και δύσκολος δρόμος, αλλά είναι μια μεγάλη ιταλική, γερμανική και ευρωπαϊκή επιτυχία», πρόσθεσε. «Η διαχείριση της εταιρείας θα εναπόκειται στους μετόχους, με διαχειριστικό έλεγχο για συμμόρφωση με τους στόχους από τους οποίους αποκλείεται το ιταλικό κράτος».

Πάνω από ένα χρόνο μετά την προσύμφωνη μεταξύ του υπουργείου και Lufthansa για την πώληση μειοψηφικού μεριδίου της ITA Airways στον γερμανικό όμιλο, η έγκριση της συγχώνευσης από τις εθνικές αρχές των 27 χωρών-μελών της ΕΕ έφτασε στις 3 Ιουλίου, μόλις μια ημέρα πριν από την προθεσμία που είχε οριστεί για τις 4 Ιουλίου.

«Η λογική υπερίσχυσε στα διάφορα εμπόδια», είπε ο πρόεδρος της ITA Airways, Turicchi, στη συνέντευξη Τύπου. «Χαρακτηρίζω αυτήν την επιχείρηση ως λειτουργία που καθοδηγείται από τη λογική. Η Ευρώπη ενισχύεται με αυτήν την επιχείρηση».

Η Lufthansa θα αποκτήσει μερίδιο 41%. ITA Airways από τη μέτοχο MEF μέσω αύξησης κεφαλαίου 325 εκατ. ευρώ, σε δεύτερη φάση την άνοδο στο 100% έως το 2033, για συνολική επένδυση 829 εκατ. ευρώ. Η Lufthansa θα βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο τιμόνι της ITA, παρόλο που έχει λιγότερες από τις μισές μετοχές αμέσως μετά την υπογραφή.

Οι Γερμανοί θα προτείνουν τον διευθύνοντα σύμβουλο της ITA (Joerg Eberhart) και δύο από τους 5 διευθυντές στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Lufthansa θα ορίσει τον μελλοντικό διευθύνοντα σύμβουλο της ITA Airways, όπως δήλωσε ο Carsten Spohr κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μετά τη συμφωνία για την είσοδο στο κεφάλαιο της ιταλικής εταιρείας. Επιπλέον, η Lufthansa θα διορίσει επίσης έναν διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη. Το κλείσιμο για την αγορά του 41% της ITA Airways αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους και ο Spohr εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα μετατρέψει την ITA σε μια κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία έως το 2025. Τόνισε ότι η ITA έχει αναδιαρθρωθεί πλήρως και έχει διαμορφωθεί ώστε να είναι ανταγωνιστική ως προς το κόστος αεροπορική εταιρεία, χωρίς σχέση ή θέματα που σχετίζονται με την παλιά Alitalia. Τα σχέδια της Lufthansa περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της Ρώμης Fiumicino ως κερδοφόρου κόμβου και την εδραίωση της Linate, με έμφαση σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προς τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική και ορισμένες ασιατικές αγορές.

Επιπλέον, η πληρωμή 325 εκατ. ευρώ της Lufthansa για την εξαγορά του 41% της ITA Airways δεν θα κατευθυνθεί στο MEF, αλλά θα διατεθεί για την αναζωογόνηση της εταιρείας. «Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκτήσουμε ολόκληρη την εταιρεία μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι», τόνισε ο Spohr.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Lufthansa και η MEF έχουν προτείνει μια σειρά λύσεων μετά από 7 μήνες διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της ΕΕ για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για άνοιγμα δρομολογίων μικρών αποστάσεων σε μία ή δύο αντίπαλες αεροπορικές εταιρείες, επιτρέποντάς τους να εκτελούν απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρώμης ή Μιλάνου και ορισμένων αεροδρομίων στην κεντρική Ευρώπη. Επιπλέον, τα διορθωτικά μέτρα θα απαιτήσουν από τους δικαιούχους να εκτελούν δρομολόγια σε αυτά τα δρομολόγια για μια συγκεκριμένη περίοδο. Επιπλέον, η Lufthansa και η MEF θα διασφαλίσουν ότι μία από τις αντίπαλες αεροπορικές εταιρείες θα έχει πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο της ITA για την παροχή έμμεσων συνδέσεων μεταξύ ορισμένων αεροδρομίων της Κεντρικής Ευρώπης και ορισμένων ιταλικών πόλεων εκτός της Ρώμης και του Μιλάνου.

Η συγχωνευθείσα εταιρεία θα συνάψει συμφωνίες με ανταγωνιστές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στις εν λόγω διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, όπως μέσω συμφωνιών διασύνδεσης ή ανταλλαγής χρονοθυρίδων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες συχνότητες απευθείας πτήσεων ή/και βελτιωμένες συνδέσεις για πτήσεις με καθυστερήσεις σε καθεμία από τις διαδρομές. Η αξιολόγηση της Επιτροπής έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η MEF θα διατηρήσει το πλειοψηφικό μερίδιο της ITA μετά τη συναλλαγή, γεγονός που θα παράσχει στην ITA κίνητρα για να ανταγωνιστεί τους εταίρους της Lufthansa στη Βόρεια Αμερική έως ότου η ITA γίνει μέρος της κοινής επιχείρησης.

Η Lufthansa και η MEF συμφώνησαν να μεταβιβάσουν τις θέσεις απογείωσης και προσγείωσης στο αεροδρόμιο Linate στους δικαιούχους των διορθωτικών μέτρων για τις διαδρομές μικρών αποστάσεων. Ο αριθμός των χρονοθυρίδων που πρόκειται να εκποιηθούν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται για τη λειτουργία δρομολογίων μικρών αποστάσεων, καθώς και ο αριθμός των χρονοθυρίδων που θα είχαν προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της ITA μέσω της συναλλαγής. Αυτή η μεταβίβαση θα επιτρέψει στον αγοραστή να δημιουργήσει μια βιώσιμη παρουσία στο αεροδρόμιο Linate και ενδεχομένως να προσφέρει τις δικές του απρόσκοπτες συνδέσεις μεταξύ Ιταλίας και Κεντρικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, η Lufthansa και η MEF επιτρέπεται να προχωρήσουν στη συναλλαγή μόνο εφόσον η Επιτροπή εγκρίνει τους κατάλληλους υιοθέτες διορθωτικών μέτρων για καθεμία από τις δεσμεύσεις μικρών αποστάσεων, μακρών αποστάσεων και Milan Linate. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των αποδεκτών διορθωτικών μέτρων ως μέρος μιας χωριστής διαδικασίας έγκρισης αγοραστή. Οι δεσμεύσεις αυτές θεωρήθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή. Η απόφαση εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων. Ένας ανεξάρτητος διαχειριστής θα επιβλέπει την εφαρμογή τους υπό την επίβλεψη της Επιτροπής.

Η συμμαχία μεταξύ ITA και Lufthansa έχει τη δυνατότητα να ωθήσει την ιταλική βιομηχανία αερομεταφορών σε μια νέα εποχή, επιτρέποντάς της να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ιταλικής Ομοσπονδίας Μεταφορών (FIT-CISL), Salvatore Pellecchia, προσθέτοντας ότι είναι πεπεισμένος ότι το νέο Βιομηχανικό Σχέδιο θα στηρίξει επενδύσεις για την απόκτηση νέων αεροσκαφών, την επέκταση των εμπορικών προσφορών και κατά συνέπεια την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης με την πρόσληψη προσωπικού που βρίσκεται σε απολύσεις. Αυτό περιλαμβάνει πάνω από 2,200 πόρους, όπως προσωπικό εδάφους, προσωπικό, συντήρηση, πιλότους και αεροσυνοδούς.

Η Pellecchia τόνισε επίσης την ανάγκη για άμεσες συζητήσεις με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αντιμετώπιση στρατηγικών πτυχών που σχετίζονται με το μέλλον της εταιρείας, καθώς και για τη Lufthansa για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων ζητημάτων διαχείρισης εντός της εταιρείας.

Η αναφορά γίνεται στο πακέτο «Fit for 55» (FF55) ​​και στα επακόλουθα Sustainable Aviation Fuels (SAF) στο πλαίσιο του έργου ReFuelEU Aviation. Αυτή η πρωτοβουλία επιβάλλει την ανάμειξη του SAF σε καύσιμα από το 2025 για όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαίτηση αυτή ισχύει για αεροπορικές εταιρείες που δεν έχουν παρόμοιες υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος περίπου 15 ευρώ για τον ίδιο τύπο κίνησης.

«Είναι ζωτικής σημασίας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ενός θεμιτού ανταγωνισμού και ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων. Χωρίς αυτές τις ζωτικής σημασίας και άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να αντιμετωπίσει αποτυχία ολόκληρη η επιχείρηση Ιταλία-Lufthansa. Καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο των αερομεταφορών είναι παγκόσμιος, είναι επιτακτική ανάγκη οι κανονισμοί να εφαρμόζονται επίσης σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIT-CISL.

Η τελετή εγκαινίων για το πρώτο Airbus A330-900 της ITA Airways πραγματοποιήθηκε επίσης στο Airbus Delivery Center στην Τουλούζη.

«Σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας συνεργασία με την Airbus. Είμαι στην ευχάριστη θέση να είμαι παρών εδώ στα αξιόλογα κεντρικά γραφεία στην Τουλούζη για την παράδοση του πρώτου Airbus A330neo, με τον καινοτόμο σχεδιασμό καμπίνας της ITA Airways», δήλωσε ο Francesco Presicce, επικεφαλής τεχνολογίας της ITA Airways.

«Επιλέγοντας την Airbus ως αποκλειστικό πάροχο στόλου μας, έχουμε καλλιεργήσει μια μοναδική συνεργασία που εκτείνεται σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο να επιτύχουμε μια πιο σύγχρονη, άνετη και φιλική προς το περιβάλλον εμπειρία αεροπορικών ταξιδιών μέσω τεχνολογιών αιχμής», πρόσθεσε ο Presicce.

Το τελευταίο αεροσκάφος Airbus της ITA Airways είναι αφιερωμένο στον Gelindo Bordin, τον διάσημο Ιταλό μαραθωνοδρόμο και Ολυμπιονίκη, ευθυγραμμιζόμενο με την παράδοση της εταιρείας να τιμάει τους θρύλους του ιταλικού αθλητισμού με το χαρακτηριστικό χρώμα Blue Savoia.

Τέλος, τα επίμονα ερωτήματα σχετικά με τον «γάμο» των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με την ενδεχόμενη προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ, που φοβούνται ορισμένοι ανταγωνιστικοί αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένης της Wizz Air, δεν έχουν αποφευχθεί, με τον υπουργό Giorgetti να δηλώνει: «Εάν υπάρχουν αντίθετες θέσεις σε αυτή τη συναλλαγή, είναι καλύτερο να τις δηλώσετε αμέσως και να απευθυνθείτε στην Ε.Ε. Η απόφαση που ελήφθη μέχρι στιγμής από την ΕΕ καταδεικνύει ότι κατανοούν την αξία της συμφωνίας υπέρ των χρηστών αεροπορικών εταιρειών».

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Mario Masciullo - Ειδικό για το eTN

Εγγραφή
Ειδοποίηση για
επισκέπτης
0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα αγαπήσετε τις σκέψεις σας, παρακαλώ σχολιάστε.x
Μοιράστε σε...