Κάντε κλικ εδώ αν αυτό είναι το δελτίο τύπου σας!

Ο Όμιλος LATAM Airlines τώρα υποβάλλει σχέδιο αναδιοργάνωσης από το Κεφάλαιο 11

Γραμμένο από Linda S. Hohnholz

Η LATAM Airlines Group SA και οι θυγατρικές της στη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού και τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την κατάθεση ενός Σχεδίου Αναδιοργάνωσης (το «Σχέδιο»), το οποίο αντικατοπτρίζει την πορεία προς τον όμιλο για έξοδο από το Κεφάλαιο 11 σε συμμόρφωση τόσο με τη νομοθεσία των ΗΠΑ όσο και της Χιλής. Το Σχέδιο συνοδεύεται από Συμφωνία Υποστήριξης Αναδιάρθρωσης (το «RSA») με τη μητρική ad hoc ομάδα, η οποία είναι η μεγαλύτερη ομάδα ακάλυπτων πιστωτών σε αυτές τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου 11, και ορισμένους από τους μετόχους της LATAM.

Εκτύπωση φιλική προς το περιβάλλον, PDF & Email

Η RSA τεκμηριώνει τη συμφωνία μεταξύ της LATAM, των προαναφερθέντων κατόχων άνω του 70% των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας και των κατόχων του 48% περίπου των ομολογιών του 2024 και του 2026 των ΗΠΑ, και ορισμένων μετόχων που κατέχουν περισσότερο από το 50% των κοινών κεφαλαίων, με την επιφύλαξη της εκτέλεσης οριστική τεκμηρίωση από τα μέρη και τη λήψη εταιρικών εγκρίσεων από αυτούς τους μετόχους. Όπως και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, όλες οι εταιρείες του ομίλου συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με συνθήκες ταξιδιού και άδεια ζήτησης.

«Τα τελευταία δύο χρόνια χαρακτηρίστηκαν από δυσκολίες σε όλο τον κόσμο – χάσαμε φίλους και οικογένεια, συναδέλφους και αγαπημένα πρόσωπα. Και έχουμε ταλαιπωρηθεί καθώς οι παγκόσμιες αερομεταφορές και τα ταξίδια ακινητοποιήθηκαν ουσιαστικά από τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κλάδος μας. Ενώ η διαδικασία μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο ορόσημο στην πορεία προς ένα ισχυρότερο οικονομικό μέλλον», δήλωσε ο Roberto Alvo, Διευθύνων Σύμβουλος της LATAM Airlines Group SA. «Είμαστε ευγνώμονες στα μέρη που ήρθαν στο τραπέζι μέσω μια ισχυρή διαδικασία διαμεσολάβησης για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, η οποία παρέχει ουσιαστική εξέταση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και μια δομή που τηρεί τόσο τη νομοθεσία των ΗΠΑ όσο και της Χιλής. Η εισαγωγή σημαντικού νέου κεφαλαίου στην επιχείρησή μας αποτελεί απόδειξη της υποστήριξής τους και της πίστης τους στις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας. Είμαστε ευγνώμονες για την εξαιρετική ομάδα της LATAM που ξεπέρασε την αβεβαιότητα των τελευταίων δύο ετών και επέτρεψε στην επιχείρησή μας να συνεχίσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τους πελάτες μας όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα.”

Επισκόπηση σχεδίου

Το Σχέδιο προτείνει την έγχυση 8.19 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον όμιλο μέσω ενός μείγματος νέων μετοχών, μετατρέψιμων χαρτονομισμάτων και χρέους, που θα επιτρέψει στον όμιλο να εξέλθει από το Κεφάλαιο 11 με την κατάλληλη κεφαλαιοποίηση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Κατά την ανάδυση, η LATAM αναμένεται να έχει συνολικό χρέος περίπου 7.26 δισεκατομμυρίων δολαρίων1 και ρευστότητα περίπου 2.67 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος έχει καθορίσει ότι αυτό είναι ένα συντηρητικό φορτίο χρέους και κατάλληλη ρευστότητα σε μια περίοδο συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για την παγκόσμια αεροπορία και θα τοποθετήσει καλύτερα τον όμιλο στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο αναφέρει ότι:

• Μετά την επιβεβαίωση του Σχεδίου, ο όμιλος σκοπεύει να ξεκινήσει μια προσφορά κοινών μετοχικών δικαιωμάτων 800 εκατομμυρίων δολαρίων, ανοιχτή σε όλους τους μετόχους της LATAM σύμφωνα με τα προληπτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Χιλής, και με πλήρη υποστήριξη από τα μέρη που συμμετέχουν στο RSA, με την επιφύλαξη την εκτέλεση οριστικής τεκμηρίωσης και, όσον αφορά τους μετόχους backstopping, τη λήψη εταιρικών εγκρίσεων·

• Τρεις διαφορετικές κατηγορίες μετατρέψιμων χαρτονομισμάτων θα εκδοθούν από την LATAM, οι οποίες θα προσφερθούν προληπτικά στους μετόχους της LATAM. Στο βαθμό που δεν έχουν εγγραφεί από τους μετόχους της LATAM κατά την αντίστοιχη περίοδο δικαιωμάτων προτίμησης:

o Μετατρέψιμα ομόλογα Κατηγορίας Α θα παρέχονται σε ορισμένους γενικούς μη εξασφαλισμένους πιστωτές της μητρικής LATAM για διακανονισμό (dación en pago) των επιτρεπόμενων απαιτήσεών τους βάσει του Προγράμματος.

o Μετατρέψιμες Ομολογίες Κατηγορίας Β θα εγγραφούν και θα αγοραστούν από τους παραπάνω αναφερόμενους μετόχους. και

o Μετατρέψιμα ομόλογα Κατηγορίας Γ θα παρέχονται σε ορισμένους γενικούς μη εξασφαλισμένους πιστωτές με αντάλλαγμα ένα συνδυασμό νέων χρημάτων προς την LATAM και τον διακανονισμό των απαιτήσεών τους, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών και αναστολών από τα συμβαλλόμενα μέρη.

• Τα μετατρέψιμα ομόλογα που ανήκουν στις Μετατρέψιμες Κατηγορίες Β και Γ θα παρέχονται επομένως, εν όλω ή εν μέρει, λαμβάνοντας υπόψη μια νέα χρηματική συνεισφορά για το συνολικό ποσό των 4.64 δισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου, με πλήρη αντιστάθμιση από τα μέρη του RSA, με την επιφύλαξη λήψης από το backstopping μετόχους εταιρικών εγκρίσεων·

• Η LATAM θα ​​συγκεντρώσει μια νέα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση 500 εκατομμυρίων δολαρίων και περίπου 2.25 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολική χρηματοδότηση χρέους με νέο χρήμα, που θα αποτελείται είτε από νέο προθεσμιακό δάνειο είτε από νέα ομόλογα. και

• Ο όμιλος χρησιμοποίησε επίσης και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 για να αναχρηματοδοτήσει ή να τροποποιήσει τις μισθώσεις πριν από την υποβολή αναφοράς, τη διευκόλυνση ανακυκλούμενης πίστωσης και τη διευκόλυνση εφεδρικής μηχανής του ομίλου.

Επιπλέον πληροφορίες

Η ακρόαση για την έγκριση της επάρκειας της δήλωσης αποκάλυψης του κεφαλαίου 11 και την έγκριση των διαδικασιών ψηφοφορίας αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2022, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από το ημερολόγιο του Δικαστηρίου. Εάν εγκριθεί η Δήλωση Γνωστοποίησης, ο όμιλος θα ξεκινήσει προσκλήσεις κατά την οποία θα ζητήσει την έγκριση του Σχεδίου από τους πιστωτές. Η LATAM ζητά η ακρόαση για να επιβεβαιώσει ότι το Σχέδιο θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, η LATAM έχει δημιουργήσει έναν ειδικό ιστότοπο: www.LATAMreorganizacion.com, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν επιπλέον βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ανακοίνωση. Η ομάδα έχει επίσης δημιουργήσει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για ερωτήσεις που σχετίζονται με το Κεφάλαιο 11, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση:

• (929) 955-3449 ή (877) 606-3609 (ΗΠΑ και Καναδάς)

• 800 914 246 (Χιλή)

• 0800 591 1542 (Βραζιλία)

• 01-800-5189225 (Κολομβία)

• (0800) 78528 (Περού)

• 1800 001 130 (Εκουαδόρ)

• 0800-345-4865 (Αργεντινή)

It also has a dedicated email for inquiries related to the reorganization at lataminfo@primeclerk.com.

Η LATAM συμβουλεύεται σε αυτή τη διαδικασία οι Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP και Claro & Cia. ως νομικοί σύμβουλοι, η FTI Consulting ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η PJT Partners ως επενδυτική τραπεζίτης.

Το Parent Ad Hoc Group, του οποίου ηγείται η Sixth Street, η Strategic Value Partners και η Sculptor Capital, συμβουλεύονται οι Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva και οι Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn ως νομικοί σύμβουλοι και η Evercore ως επένδυση τραπεζίτης.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι μέτοχοι αποτελούνται από (α) την Delta Air Lines, Inc., με συμβουλές από τους Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, και Perella Weinberg Partners LP ως νομικό σύμβουλο και επενδυτική τραπεζίτη, (β) τον Όμιλο Cueto και την Eblen Group,2 με συμβουλές από τους Wachtell, Lipton, Rosen & Katz και Cuatrecasas ως νομικό σύμβουλο, και (γ) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., με συμβουλές και Alston & Bird LLP, Carey Abrogados και HSBC ως νομικός σύμβουλος και τραπεζίτης επενδύσεων . Ορισμένοι από αυτούς τους μετόχους λαμβάνουν συμβουλές υπό την ατομική τους ιδιότητα από την Greenhill & Co., LLC και την ASSET Chile, SA ως συγχρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.

Εκτύπωση φιλική προς το περιβάλλον, PDF & Email

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Linda S. Hohnholz

Η Linda Hohnholz ήταν αρχισυντάκτρια eTurboNews για πολλά χρόνια.
Της αρέσει να γράφει και προσέχει τις λεπτομέρειες.
Είναι επίσης υπεύθυνη για όλο το premium περιεχόμενο και τα δελτία τύπου.

Αφήστε ένα σχόλιο

1 Σχόλια