Κατηγορία - Τουρισμός προσβάσιμος

Διεθνείς ειδήσεις και πληροφορίες για άτομα που ταξιδεύουν με αναπηρία, όπως κωφοί ταξιδιώτες, τυφλοί επισκέπτες.

Περισσότερα για την παροχή ειδήσεων σχετικά με τον Προσβάσιμο Τουρισμό.