Αεροδρόμιο News Νέα αεροπορίας Γερμανία Ταξίδια Σύντομα νέα

Η FRAPORT παρουσιάζει αύξηση επιβατών

ΜΜΕ στα ταξίδια; Κάντε κλικ ΕΔΩ!

The Fraport Η παγκόσμια εταιρεία αεροδρομίων σημείωσε ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 (έληξε στις 30 Ιουνίου). Η αύξηση υποστηρίχθηκε από τον υψηλότερο όγκο επιβατών στα αεροδρόμια του Ομίλου. Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 33.8% σε ετήσια βάση στα 1,804.3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ή EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) έφθασε τα 481.4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17.9%. Το αποτέλεσμα (ή τα καθαρά κέρδη) του Ομίλου ανήλθε στα €85.0 εκατ. την περίοδο αναφοράς. Το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, αυτό το βασικό στοιχείο ήταν ακόμα αρνητικό στα μείον 53.1 εκατ. ευρώ, λόγω εφάπαξ επίδρασης.

Ο Dr. Stefan Schulte, Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport AG, δήλωσε: «Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν από την αρχή του έτους. Βλέπουμε σταθερή ανάκαμψη της ζήτησης επιβατών σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας των παγκόσμιων αεροδρομίων. Στην έδρα μας στη Φρανκφούρτη, ο αριθμός των επιβατών ανέκαμψε στο 80 τοις εκατό των επιπέδων πριν από την κρίση το πρώτο εξάμηνο του 2023. Αναμένουμε περαιτέρω αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους – συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ποσοστού των ταξιδιωτών για επαγγελματίες. Τα αεροδρόμια του Ομίλου μας που κυριαρχούν στην αναψυχή σε όλο τον κόσμο έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για ταξίδια διακοπών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ελληνικά αεροδρόμια, τα οποία συνέχισαν να ξεπερνούν σαφώς τα επίπεδα πριν από την κρίση του 2019 κατά τους πρώτους έξι μήνες».

Βελτιώνονται οι βασικοί οικονομικοί δείκτες στο πρώτο εξάμηνο

Εφαρμόζοντας την προσαρμογή της Διερμηνείας 12 (για έσοδα από κατασκευές και μέτρα επέκτασης στις διεθνείς θυγατρικές της Fraport), τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 27.8 τοις εκατό σε ετήσια βάση στα 1,548.6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023. Για πρώτη φορά, το 6μηνο του Ομίλου Τα έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από τέλη αεροπορικής ασφάλειας (συνολικού ύψους 106.4 εκατ. ευρώ) που εισπράττει η Fraport μετά την ανάληψη της ευθύνης για τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στις αρχές του 2023. Από την άλλη πλευρά, έσοδα από υπηρεσίες ασφαλείας που παρέχονται από την FraSec Aviation Security GmbH (συνολικού ύψους 75.6 ευρώ εκατ. ευρώ το 6μηνο/2022) δεν αναγνωρίστηκαν πλέον ως έσοδα του Ομίλου, αφού αυτή η θυγατρική αποενοποιήθηκε από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου. 

Με το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) να βελτιώνεται στα 481.4 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του Ομίλου αυξήθηκαν στα 245.9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, αυξημένα κατά 35.2% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 293.8 εκατ. ευρώ (6μηνο/2022: 185.3 εκατ. ευρώ). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές βελτιώθηκαν επίσης αισθητά σε μείον 377.5 εκατ. ευρώ την περίοδο αναφοράς (6μηνο/2022: μείον 733.8 εκατ. ευρώ). Το επιτευχθέν αποτέλεσμα του Ομίλου (καθαρά κέρδη) ύψους 85.0 εκατ. ευρώ μεταφράστηκε σε αδιάθετα κέρδη ανά μετοχή συν 0.87 ευρώ (6μηνο/2022: μείον 0.53 ευρώ).


Αυξάνεται η επιβατική κίνηση σε όλο τον Όμιλο

Ο αριθμός των επιβατών στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (FRA) αυξήθηκε κατά 29.1 τοις εκατό από έτος σε έτος σε 26.9 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2023 – ανακτώντας έτσι στο 79.9 τοις εκατό των επιπέδων πριν από την κρίση που είχαν επιτευχθεί το 2019. Η ευρωπαϊκή κίνηση επωφελήθηκε από την έντονη ζήτηση για ταξίδι αναψυχής σε προορισμούς με ζεστό καιρό. Τα επαγγελματικά ταξίδια εντός της Ευρώπης επίσης βελτιώθηκαν σταδιακά, ιδιαίτερα προς και από τους χρηματοοικονομικούς κόμβους της Δυτικής Ευρώπης. Η διηπειρωτική κίνηση σημείωσε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ειδικά για προορισμούς διακοπών στη Βόρεια και Κεντρική Αφρική και την Καραϊβική. Ισχυρός όγκος επιβατών κατέγραψε και η κίνηση από και προς τη Βόρεια Αμερική, σχεδόν φτάνοντας και πάλι τα προ πανδημίας επίπεδα. Αντίθετα, η κίνηση από και προς την Κίνα συνέχισε να υστερεί σε σχέση με αυτή τη γενική τάση, φτάνοντας μόνο το ένα τρίτο περίπου του επιπέδου του 2019.

Μεταξύ του διεθνούς χαρτοφυλακίου αεροδρομίων της Fraport, οι πύλες στην Ελλάδα πρωτοστάτησαν το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια, ο συσσωρευμένος αριθμός επιβατών ξεπέρασε ακόμη και τα προ κρίσης επίπεδα από το 2019 έως και 7.8%. Ακολουθεί το αεροδρόμιο της Αττάλειας (AYT) στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου με ποσοστό ανάκαμψης 96.2%, ακολουθούμενο από το αεροδρόμιο της Λίμα του Περού (LIM) με ποσοστό ανάκαμψης 85.4 τοις εκατό σε σύγκριση με το 6μηνο/2019. Στα δύο αεροδρόμια της Βραζιλίας, Fortaleza (FOR) και Porto Alegre (POA), η συνδυασμένη κίνηση ανέκαμψε στο 84.7% των επιπέδων πριν από την πανδημία 6μηνο/2019. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία κυκλοφορίας της Fraport είναι διαθέσιμες εδώ.

Πιο ακριβείς προβλέψεις παρείχαν προοπτικές πλήρους έτους

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου, το εκτελεστικό συμβούλιο της Fraport ενημέρωσε τις προοπτικές πλήρους έτους του 2023 για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης παρέχοντας πιο ακριβείς προβλέψεις για τους σχετικούς βασικούς δείκτες. Ο αριθμός των επιβατών στη Φρανκφούρτη αναμένεται να φτάσει στο μεσαίο εύρος της προηγουμένως προβλεπόμενης προβολής μεταξύ τουλάχιστον 80% και έως και 90% των επιπέδων κυκλοφορίας που παρατηρήθηκαν το 2019, όταν περίπου 70.6 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν μέσω του μεγαλύτερου αεροπορικού κόμβου της Γερμανίας. Το εκτελεστικό συμβούλιο διατηρεί επίσης τις οικονομικές οδηγίες για το οικονομικό έτος 2023, ενώ παρέχει πιο ακριβείς προβλέψεις. Όσον αφορά το EBITDA του Ομίλου, η Fraport αναμένει τώρα να φτάσει στο ανώτερο μισό του προηγουμένως προβλεπόμενου εύρους μεταξύ περίπου 1,040 εκατ. ευρώ και 1,200 εκατ. ευρώ. Ομοίως, το αποτέλεσμα του Ομίλου αναμένεται πλέον στο ανώτερο μισό του προβλεπόμενου εύρους μεταξύ €300 και €420 εκατ. περίπου.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Avatar

Juergen T Steinmetz

Ο Juergen Thomas Steinmetz εργάζεται συνεχώς στη βιομηχανία ταξιδιών και τουρισμού από τότε που ήταν έφηβος στη Γερμανία (1977).
Ίδρυσε eTurboNews το 1999 ως το πρώτο διαδικτυακό ενημερωτικό δελτίο για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.

Κάντε εγγραφή
Ειδοποίηση για
επισκέπτης
0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα αγαπήσετε τις σκέψεις σας, παρακαλώ σχολιάστε.x
Μοιράστε σε...