Κατηγορία - ICTP

Ο Διεθνής Συνασπισμός Τουριστικών Συνεργατών είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός μελών για τη βιομηχανία ταξιδιών και τουρισμού.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ = ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

>