Ετικέτα - Παράνομη ενότητα για το εμπόριο άγριας ζωής του προγράμματος περιβαλλοντικής εκτίμησης της IATA