Συγγραφέας - Andrew J. Wood - eTN Thailand

Παγκόσμια αεροπορία σε κρίση

Η παγκόσμια αεροπορία έχει χτυπηθεί και η εναέρια κυκλοφορία παραμένει σε μεγάλο βαθμό γειωμένη καθώς οι χώρες επιβάλλουν ...